داستان کوتاه فاصله

دختر که برای کریسمس به میلان آمده می خواهد بداند بچگی هایش چطور گذشته است. هر وقت مرد را می بیند دختر همین درخواست را از او می کند و از او می خواهد تا در مورد بچگی هایش صحبت کند...

کارور از تواناترین داستان‌نویسان معاصر آمریکا و جهان است و مجموعه حاضر دربردارنده برخی از بهترین داستان‌های کوتاه او است، هر چند همه آثارش از چنان کیفیت و قوتی برخوردارند که انتخاب بهترین از میان آن‌‌ها کاری دشوار است. داستان‌های کارور اغلب درباره زنان و مردانی است که گویی از درون ویران شده‌‌اند و این ویرانی در تنهایی و عدم امکان ارتباط آنان با دیگران نمود پیدا می‌کند. گاهی خوشبختی را بیرون از زندگی خود و در زندگی دیگران می‌بینند اما کارور نشان می‌دهد این تصور آنان نیز چندان متکی به واقعیت نیست و فقط به دلیل آن است که دستی از دور برآتش دارند. شخصیت‌های او در صحنه‌پردازی حداقل‌ گرایانه‌‌ی داستان‌هایش به شدت برای خواننده ملموس و قابل درک می‌شوند و در پایان داستان‌هایش خواننده که ابتدا حس می‌‌کند اتفاق مهمی رخ نداده ناگهان متوجه هیبت و هولناکی آنچه رخ داده می‌شود.

MON COEUR D
19
3089