ساکن طبقه وسط (با هدفون بشنوید)

کابوس های عزت شاهی تمامی ندارد...

ساکن طبقه وسط داستانی تخیلی بر اساس خاطرات عزت شاهی است؛ عزت شاهی از زندانیان کمیته مشترک ضد خرابکاری است که این روزها با نام موزه عبرت شناخته می شود...

*بهمن بنی اردلان صدابردار زبده سینما که او را با صدابرداری کارهایی همچون :
بادیگارد (۱۳۹۴)
دختر (۱۳۹۴)
فرار از اردو (۱۳۹۳)
چ (فیلم) (۱۳۹۲)
رنج و سرمستی (۱۳۹۲)
گنجشکک اشی‌مشی (۱۳۹۲)
برلین ۷ـ (۱۳۹۰)
بی تابی بیتا (۱۳۹۰)
آسمان محبوب (۱۳۸۸)
یه حبه قند (۱۳۸۸)
دایره زنگی (۱۳۸۶)
دیوار (۱۳۸۶)
کنعان (۱۳۸۶)
همیشه پای یک زن در میان است(۱۳۸۶)و...
می شناسیم در این اثر سه بعدی هدایت و مدیریت صدابرداری پروژه را نیز بر عهده داشت .

MON COEUR D
6
1944