داستان ماه جان با صدای پگاه ماسوری

خسته شدم از کی اینقدر خوار و ذلیل شدم لابد یه وقتی که حواسم نبوده مثه همیشه؛ هر چی فکر می‌کنم می رسم به شمال

MON COEUR D
0
26