‌داستان حیوان با صدای پگاه ماسوری

از لیدیا یک آپارتمان باقی ماند و یک میراث عجیب و غریب دیگر لیدیا پس از مرگ شوهرش به آپارتمان دو خوابه‌ای در جزیره رفت؛ درست معلوم نیست از چه زمانی در یکی از اتاق‌های این خانه قفل شد روی در با آهن گاوانیزه پوشانیده شده بود؛ سوفیا تا مدت‌ها نمی‌دانست این‌همه محکم‌کاری در خانه‌ای که جز لیدیا، کس دیگری در آن رفت و آمد نداشت برای چیست

MON COEUR D
0
634