داستان انتظار با صدای پگاه ماسوری قسمت دوم

نمی‌دانم وقتی به او می‌گویم بعد از جواب منفی آزمایش، این نوزاد را بالا آورده‌ام، چه عکس‌العملی نشان می‌دهد. خودش است. همان که در آینه بالا آوردمش و با بوسه‌ای بر پیشانی گمش کردم

MON COEUR D
1
1807