برای درج انتقادات و پیشنهادات خود و یا برقراری ارتباط با ما ، لطفا از فرم زیر استفاده نمائید.

اطلاعات تماس

فراهنگ (مرکز مدیریت رسانه)
شماره تماس: 31831 - 051
فکس : 38937203 - 051
www.radiosorna.ir
info@radiosorna.ir