اخبــار داغ

هنرمندانی که پدرشان نیز هنرمند بود

سرنا_متولد شدن و پرورش یافتن در خانوده هنرمند، آرزوی افراد بسیار زیادی است؛ چرا که هنر بسیاری از هنرمندان نسل به نسل منتقل شده است.

سنگی دیگر در راه ساخت هیس پسرها گریه نمی کنند

سرنا_کارگردان فیلم سینمایی «هیس پسرها گریه نمی‌کنند» از به تعویق افتادن مجدد تولید این پروژه و احتمال کلید خوردن آن در سال آینده خبر داد.

آخریــن اخبــار