ناطورِ دشت

ناطورِ دشت

نام نویسنده: جروم دیوید سالینجر
مترجم: احمد کریمی
هولدن کالفیلد نوجوانی هفده ساله‌است که در لحظهٔ آغاز رمان، در یک مرکز درمانی بستری است و ظاهراً قصد دارد آن‌چه که پیش از رسیدن به این‌جا از سر گذرانده برای کسی تعریف کند و همین‌کار را هم می‌کند و رمان نیز بر همین پایه شکل می‌گیرد. در زمان اتفاق‌افتادن ماجراهای داستان، هولدن یک پسربچهٔ شانزده‌ساله‌است که در مدرسهٔ شبانه‌روزی «پنسی» تحصیل می‌کند و حالا در آستانهٔ کریسمس به علت ضعف تحصیلی (او چهار درس از پنج درس‌اش را مردود شده و تنها در درس انگلیسی نمرهٔ قبولی آورده‌است) از دبیرستان اخراج شده و باید به خانه‌شان در نیویورک برگردد. تمام ماجراهای داستان طی همین سه روزی (شنبه، یک شنبه و دوشنبه) که هولدن از مدرسه برای رفتن به خانه خارج می‌شود اتفاق می‌افتد. او می‌خواهد تا چهارشنبه که نامهٔ مدیر راجع به اخراج او به دست پدر و مادرش می‌رسد و آب‌ها کمی از آسیاب می‌افتد به خانه بازنگردد به همین‌خاطر از زمانی که از مدرسه خارج می‌شود دو روز را سرگردان و بدون مکان مشخصی سپری می‌کند و این دو روز سفر و گشت‌وگذار، نمادی است از سفر هولدن از کودکی به دنیای جوانی و از دست دادن معصومیت‌اش در جامعهٔ پر هرج و مرج آمریکا.

1395/5/17

5304k

1 - ناطورِ دشت

18:15

2 - ناطورِ دشت- قسمت دوم

25:17

3 - ناطورِ دشت - قسمت سوم

32:39

4 - ناطورِ دشت - قسمت چهارم

26:14

5 - ناطورِ دشت - قسمت پنجم

16:15

6 - ناطورِ دشت - قسمت ششم

21:19

7 - ناطورِ دشت - قسمت هفتم

21:22

8 - ناطورِ دشت - قسمت هشتم

18:58

9 - ناطورِ دشت - قسمت نهم

22:49

10 - ناطورِ دشت - قسمت دهم

30:27

11 - ناطورِ دشت - قسمت یازدهم

14:42

12 - ناطورِ دشت - قسمت دوازدهم

23:47

13 - ناطورِ دشت - قسمت سیزدهم

30:57

14 - ناطورِ دشت - قسمت چهاردهم

19:44

15 - ناطورِ دشت - قسمت پانزدهم

28:23

16 - ناطورِ دشت - قسمت شانزدهم

30:21

17 - ناطورِ دشت - قسمت هفدهم

38:46

18 - ناطورِ دشت - قسمت هجدهم

23:24

19 - ناطورِ دشت - قسمت نوزدهم

25:33

20 - ناطورِ دشت - قسمت بیستم

2:33

21 - ناطورِ دشت - قسمت بیست و یکم

20:40

22 - ناطورِ دشت - قسمت بیست و دوم

24:57

23 - ناطورِ دشت - قسمت بیست و سوم

18:50

24 - ناطورِ دشت - قسمت بیست و چهارم

30:03

25 - ناطورِ دشت - قسمت بیست و پنجم

55:19

26 - ناطورِ دشت - قسمت بیست و ششم (پایانی)

2:17

نظرات خود را با ما در میان بگذارید