چارتار هندسه اندام

چارتار هندسه اندام

هر گوشه ای از شور آواز من پیدا میشود قصیده ی تو نور باور پرواز تا به ناکجا تابید شد به جان ز دیده ی تو طلوع نگاه شروع شراب از مختصات نار توست ایمان من در حلقه ی هندسه ی اندام توست نامت از ازل شکفته بر لب نقره میزند رخ تو بر شب کاش این ماجرا به سر نیاد شاهی بی گمان به مسند دل نجوا میکنی امید ساحل کاش این ماجرا به سر نیاید ببار ای ابر می اندود من مستانه ام کن بسوز اندیشه را از بیخ و بن دیوانه ام کن چو رودی بر روانم شو روان ای دولت شب بکن تن را ز من من را ز جان جانانه ام کن

1398/4/10

133

نظرات خود را با ما در میان بگذارید