باد گنهکار

باد گنهکار

دنگ شو

گروه دنگ شو

"باد گنهکار"، آهنگی است به سبک و سیاقی که در آن شعر ایرانی با موزیک غربی که ناگهان فضای هر دو از میانه آهنگ عوض می شود. شعر، بین ادبیات رسمی و محاوره در رفت و آمد است و موزیک، با اضافه شدن تنبک، درست آنجا که می خواند «تو دلم هزار تا پرنده، می خونن با ساز تنبک» به فضای موسیقی ایرانی نزدیک می شود.
دو خواننده، ترانه را می خوانند، گاهی پس و پیش و گاهی همزمان و چند صدا همزمان به گوش می رسد. پیانو هم مثل آهنگ های دیگر دنگ شو، حضوری مستمر دارد.

1395/3/11

2474k

نظرات خود را با ما در میان بگذارید