1396/12/19
345 5

ارجمند و محمدی برای «ستایش ۳ »قرارداد بستند

با آغاز پیش تولید فصل سوم «ستایش»، نرگس محمدی و داریوش ارجمند برای بازی در این سریال قرارداد بستند.


سعید سلطانی، کارگردان سریال‌های تلویزیونی در خصوص ساخت فصل سوم سریال «ستایش» گفت: «پیش تولید سریال «ستایش ۳»، روز‌های ابتدایی خود را سپری می‌کند.»