1396/12/20
412 0

نوشته احساسی شهاب حسینی برای درگذشت لوون هفتوان

شهاب حسینی هم به جمع هنرمندانی پیوست که نسبت به درگذشت لوون هفتوان واکنش نشان داد.

به گزارش سرناخبر، شهاب حسینی با انتشار عکسی از لوون هفتوان در اینستاگرام از اینکه تاکنون فرصت همکاری با او را پیدا نکرده است، ابراز تاسف کرد.

این بازیگر نوشت: «لوون عزیز هیچوقت فرصت دیدار یا همکاری با تو پیش نیومد. متاسفانه. اما همیشه دوستت داشتم. عروجت آسمانی و مقصدت آغوش امن الهی.»