1397/5/17
91 0

مصطفی رحماندوست: خبرنگار باید مچ بگیرد!

شاعر و نویسنده کودک درباره نقش رسانه‌ها و کار خبر اظهار می‌کند.

به گزارش سرنا و به نقل از ایسنا، مصطفی رحماندوست، شاعر و نویسنده با اشاره به کار خبرنگاری در جامعه امروز اظهار می‌کند: رسانه‌ها در حال حاضر به حدی زیاد شده‌اند که شاید فکر کنید نقش خبرنگاران کاهش یافته اما به نظر من این حرفه سخت شده است چون رسانه‌های مجازی خبر نادرست و غیرموثق زیادی را منتشر می‌کنند.

وی اظهار کرد:به نظرم کار خبرنگار باید دو ویژگی داشته باشد، ابتدا اینکه خبرنگار به صحت خبری که منتشر می‌کند اطمینان پیدا کند، دوم اینکه لایه‌های پنهان خبر را پیدا کند که کار فضای مجازی نیست. پیگیری خبر از جاهای مختلف و به دست آوردن نتیجه عادی به دست نخواهد آمد؛ بنابراین کار خبرنگاران سخت و مهم‌تر شده است.

او در پاسخ به این پرسش که دوست دارد کار خبرنگاری را تجربه کند، می‌گوید: من این گونه جست‌وجوها را دوست دارم اما هرگز خبرنگار نشدم؛ البته همیشه حتی قبل از زمانی که فضای مجازی به این شکل ظهور پیدا کند با خبرنگاران دعوا داشتم به دلیل اینکه برخی از آن‌ها سوال به من می‌دادند و می‌خواستند که من پاسخش را بنویسم یا حتی از من می‌خواستند که سوال را برایشان طرح کنم تا خودم جواب دهم. من این افراد را از اتاقم بیرون می‌کردم. به نظرم بعضی‌ها بی‌خود خبرنگار شده‌اند. خبرنگار باید مچ بگیرد. گاهی با برخی خبرنگاران خارجی برخورد کردم که پیشینه من را می‌دانستند و سوال‌هایشان مبتنی بر داشته‌ها و یافته‌هایشان بود.