1397/8/16
8114 10

طرفداری که جان الناز شاکردوست را نجات داد/عکس

الناز شاکردوست در پی گیر کردن در ترافیک جاده چالوس، با انتشار عکس زیر در استوری خود نوشت:

دم اون طرفداری گرم که جونمو نجات داد لااقل! مرسی بابت نان.