1397/9/16
2428 11

دفاع بازیگر رستاخیز از فراستی

احترامی به میهمان برنامه تلویزیونی مد شده است

بازیگر فیلم سینمایی رستاخیز درخصوص حواشی به وجود آمده درباره این فیلم گفت: اگر توقیف برای فیلم سینمایی رستاخیز به وجود نمی آمد قطعا سوپراستار خواهم شده بود.

بهادر زمانی در گفتگو با پشت صحنه به برخورد آرش ظلی پور با مسعود فراستی در برنامه زنده تلویزیونی اشاره کرد و اظهار داشت: متأسفانه بی احترامی به میهمان برنامه ها مد شده است چراکه آرش ظلی پور باید بداند آقای فراستی به تعداد موهای سر این مجری مطالعه کتب مختلف داشته است.

وی درخصوص رفتار مسئولان خاطرنشان کرد: شاهد هستیم که مدیران اقتصادی و سیاسی دغدغه مردم را ندارند.