1397/9/16
206 0

تازه‌ترین آمار فروش فیلم‌های در حال اکران/ شروع خوب فیلم پیمان معادی

 

در میان فیلم‌هایی که به تازگی اکران شده‌اند، تاکنون «بمب؛ یک عاشقانه» فروش بیشتری داشته است.

شما می توانید آخرین آمار فروش فیلم های سینمایی در حال اکران را در گزارش زیر بخوانید؛

«هزارپا» / ۱۹ سالن/ ۱۵۶ روز/ ۳۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
«مغز‌های کوچک زنگ زده» / ۸۱ سالن/ ۷۲ روز/ ۱۲ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان
«لس آنجلس- تهران» / ۷۹ سالن/ ۵۸ روز/ ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
«لازانیا» / ۱۰۴ سالن/ ۶۵ روز/ ۴ میلیارد تومان
«پیشونی سفید ۲» / ۱۳۶ سالن/ ۵۸ روز/ ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
«خانم یایا» / ۸۹ سالن/ ۲۸ روز/ ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
«عرق سرد» / ۲۲ سالن/ ۷۲ روز/ ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
«گرگ بازی» / ۳۸ سالن/ ۴۴ روز/ ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
«آستیگمات» / ۸۹ سالن/ ۱۶ روز/ ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان
«وای آمپول» / ۱۰۰ سالن/ ۲۳ روز/ ۸۵۰ میلیون تومان
«سرو زیر آب» / ۸۱ سالن/ ۱۶ روز/ ۴۰۰ میلیون تومان
«بمب؛ یک عاشقانه» / ۵۸ سالن/ ۲ روز/ ۴۵۰ میلیون تومان
«پاستاریونی» / ۸۷ سالن/ ۹ روز/ ۳۰۰ میلیون تومان
«کلمبوس» / ۶۶ سالن/ ۲ روز/ ۲۰۰ میلیون تومان
«در مسیر باران» / ۲۲ سالن/ ۴۴ روز/ ۱۱۰ میلیون تومان
«میلیونر میامی» / ۶۸ سالن/ ۲ روز/ ۱۰۰ میلیون تومان