1397/10/22
6762 13

دیدگاه مینا وحید درباره دست دادن زن و مرد نامحرم

مینا وحید در یک مصاحبه اینترنتی دیدگاه عجیبش را در رابطه با دست دادن با مردها بیان کرد.

"مینا وحید" خطاب به مجری مرد برنامه:

"الان من با شما دست بدم چه مشکلی پیش می‌آید؟!