1397/11/22
612 3

چگونه با فراستی تریپ رفاقت برداریم‌؟/همه چیز در خدمت دو برنامه تلویزیونی

در برنامه برداشت امروز، به شفافیت سازی جشنواره فیلم فجر خواهیم پرداخت؛ همچنین نگاهی به چگونگی رفاقت بعضی کارگردان ها با مسعود فراستی خواهیم داشت. ازطرفی نقدها و نظرات اکران فیلم سینمایی ردخون را مرور خواهیم کرد .

درنهایت گفتگوی پدرام ابدان با متین ستوده را شاهد خواهیم بود.