1398/3/1
5249 4

امیرحسین رستمی عزادار شد

پدر امیرحسین رستمی درگذشت.

مهران احمدی در پستی در صفحه شخصی‌اش خبر از درگذشت پدر امیرحسین رستمی داد و این ضایعه را به وی تسلیت گفت.