جدول پخش:
سرنا خبر در طول هفته برنامه های زیادی (ثابت – متغیر) دارد که راس ساعت روی سایت قرار می گیرد. ترتیب پخش این برنامه‌ها به شرح زیر بوده‌است:

برنامه های ثابت:
- پیام صبحگاهی: ساعت: 9
- موزیک : ساعت 10 – 12 – 16
- صدای شما: ساعت 15

- شیپور: با جدیدترین اخبار روز با ما همراه باشید.
o اخبار صبحگاهی: ساعت 10
o اخبار نیمروزی: ساعت 14
o اخبار شبانگاهی: ساعت 20

برنامه های متغیر:
شنبه: نمایشنامه صوتی– ساعت: 11
یکشنبه: سخن کتاب- ساعت: 13
دوشنبه: پادکست با موضوعات خاص – ساعت: 17
سه شنبه: بالن خیال- ساعت: 16
چهارشنبه: سخن کتاب- ساعت: 13
پنجشنبه: فال گوش- ساعت: 20
جمعه: گزیده ای از برنامه های سرنا خبریی "جمعه ایرانی"- ساعت: 9 صبح