دکلمه تو را دوست می دارم با صدای شاملو

شعر تو را دوست می دارم با صدا و دکلمه شاملو سروده پل الوار ترجمه احمد شاملو

212

نظرات خود را با ما در میان بگذارید