معرفی فیلم مستند کودتای 53

ساخته تقی امیرانی تدوین در برنامه تلویزیونی نردبان گوینده گفتار متن: پگاه ماسوری

192

نظرات خود را با ما در میان بگذارید