کوچه لره سو سپمیشم

کوچه لره سو سپمیشم

Zabit Nəbizadə

آواز: Zabit Nəbizadə 
تار: Vamiq Məmmədəliyev
کمانچه: Mirnazim Əsədullayev
اساتید موسیقی آذربایجان

1395/9/28

6246 دانلود

نظرات خود را با ما در میان بگذارید