طنز؛ آنچه در مراسم هفتم همسر ملکه بریتانیا گذشت

طنز؛ آنچه در مراسم هفتم همسر ملکه بریتانیا گذشت

نویسنده؛ تدوینگر و گوینده: پگاه ماسوری پخش از رادیو تهران

1400/1/30

58

نظرات خود را با ما در میان بگذارید