سکانس دیدنی از فیلم رنگ خدا

سکانسی احساسی و تاثر برانگیز از فیلم خاطره انگیز رنگ خدا

43

نظرات خود را با ما در میان بگذارید