اتفاق عجیبی که برای سیمرغ فجر مهدویان افتاد / عکس

سرنا_ سیمرغ جشنواره فجر محمدحسین مهدویان در اتفاقی دچار آسیب شد و او این اتفاق را نشانه‌ای برای تمام شدن افتخارات گذشته و پیشرفت در آینده دانست.