بابا لنگ دراز

بابا لنگ دراز

نوشته: جین وبسترشخصیت اصلی داستان، « جودی آبوت » دختر سرزنده و باهوشی است که در یک پرورشگاه بزرگ می شود اما با پشتیبانی مالی حامی ناشناس خود می تواند به مدرسه خصوصی راه یابد. جودی که حامی خود را نمی شناسد و فقط در یک نگاه از پشت سر دیده است، او را « بابا لنگ دراز » می نامد و اغلب درباره زندگی و فعالیتهایش به او نامه می نویسد… چهارشنبه ی اول هرماه روز واقعا مزخرفی بود که همه با ترس و لرز منتظرش بودند با شجاعت تحملش میکردند و بعد فوری فراموشش میکردند.در این روز کف زمین همه جای ساختمان باید برق می افتاد،میزو صندلی ها خوب گردگیری و رختخواب ها صاف و صوف میشد.ضمن اینکه نودو هفت بچه ی یتیم کوچولو که توی هم لول میخوردند باید حسابی ترو تمیز میشدند،سرشان شانه میشد،لباس چیت پیچازی نو و آهارخورده به تنشان میرفت و دکمه هاشان انداخته میشد و به همه ی آنها تذکر داده میشد که مودب باشند و هروقت یکی از اعضای هیئت امنا با آنها صحبت کرد بگویند:(بله آقا)(خیر آقا).اما از آنجا که جروشا ابوت بیچاره از همه ی بچه های یتیم بزرگتر بود بیشتر زحمت ها به گردن او می افتاد.این چهارشنبه هم مثل همه چهارشنبه های ماه های قبل بالاخره هرجوری بود تمام شد و جروشا که در انبار غذایی برای مهمان های پرورشگاه ساندویچ درست کرده بود به طبقه ی بالا رفتتا کارهای همیشگی اش را انجام بدهد.در اتاق(ف)یازده بچه ی ۴تا۷ ساله بودند که اواز آنها نگه داری میکرد.جروشا بچه ها را ردبف کرد،دماغ هایشان را گرفت و لباس هایشان را صاف و صوف کرد و آنها را منظم و به صف به سالن غذا خوری بردتا در نیم ساعت خوشی شان نان و شیر و پودینگ بخورند.بعد خودش را ولو کرد روی صندلی کنار پنجره و شقیقه هایش را که تند تند میزد به شیشه سرد تکیه داد.جروشا از ساعت پنج صبح سرپا بود و دستورهای همه را انجام داده بود و شماتت های رئیس عصبانی پرورشگاه،خانم لیپت را شنیده و دستورهایش را تند تند اجرا کرده بود.

1395/11/24

18889 دانلود

1 - بابا لنگ دراز

8:18

2 - بابا لنگ دراز، قسمت دوم

10:56

3 - بابا لنگ دراز، قسمت سوم

7:42

4 - بابا لنگ دراز، قسمت چهارم

9:18

5 - بابا لنگ دراز، قسمت پنجم

10:58

6 - بابا لنگ دراز، قسمت ششم

7:49

7 - بابا لنگ دراز، قسمت هفتم

8:36

8 - بابا لنگ دراز، قسمت هشتم

11:13

9 - بابالنگ دراز-قسمت نهم

10:44

10 - بابالنگ دراز-قسمت دهم

11:46

11 - بابالنگ دراز-قسمت یازدهم

11:19

12 - بابالنگ دراز-قسمت دوازدهم

8:23

13 - بابالنگ دراز-قسمت سیزدهم

7:36

14 - بابالنگ دراز-قسمت چهاردهم

8:58

15 - بابالنگ دراز-قسمت پانزدهم

8:03

16 - بابالنگ دراز-قسمت شانزدهم

6:13

17 - بابالنگ دراز-قسمت هفدهم

13:35

18 - بابالنگ دراز-قسمت هجدهم

13:53

19 - بابالنگ دراز-قسمت نوزدهم

9:45

20 - بابالنگ دراز-قسمت بیستم

11:29

21 - بابالنگ دراز-قسمت بیست و یکم

12:10

22 - بابالنگ دراز-قسمت بیست و دوم

9:23

23 - بابالنگ دراز-قسمت بیست و سوم

9:38

24 - بابالنگ دراز-قسمت بیست و چهارم

9:08

25 - بابالنگ دراز-قسمت بیست و پنجم

8:115

26 - بابالنگ دراز-قسمت بیست و ششم

9:06

27 - بابالنگ دراز-قسمت بیست و هفتم (پایانی)

7:37

نظرات خود را با ما در میان بگذارید


نظرات کاربران


Sh

متاسفانه با هزار ذوق بابالنگ دراز شروع کردم اما داستان تان ناکام تموم شد و این خیلی بد بود ...