ماه پنهان است قسمت دوم

ماه پنهان است قسمت دوم

کتاب «ماه پنهان است» داستان مردانی است که پیوسته به یاد خانه و زندگی‌شان بودند، داستان اشغال سرزمین شان و بیزاری و نفرتی که از سر و روی زنان و کودکان بالا می رود.

1398/4/20

1671

نظرات خود را با ما در میان بگذارید