نمایشنامه صوتی چه کسی پالومینو مولرو را کشت؟

نمایشنامه صوتی چه کسی پالومینو مولرو را کشت؟

چه کسی پالومینو مولرو را کشت؟ نویسنده: ماریو بارگاس یوسا کارگردان : ميکاييل شهرستانی

1398/6/11

673

نظرات خود را با ما در میان بگذارید