آیتم خبری دوره گرد قسمت چهارم با صدای پگاه ماسوری

آیتم خبری دوره گرد قسمت چهارم با صدای پگاه ماسوری

بازگشت رادیو سرنا🎊 🎶ویژه برنامه انتخاباتی «دوره‌گرد» قسمت چهارم 🎙✒با نویسندگی و اجرای پگاه ماسوری 🔊ما اهل 🔇 نیستیم ... تنها بماند شیوه جدید تبلیغات 🐎از تولید صدای شیهه اسب تا کشف رابطه کاندیدا شدن با فضانوردی و قلیان 🕺🕺🕺 رقص و خوانندگی در ستاد انتخابات‼ 🔴برای آنان که حوصله و وقت اخبار خشک و جدی را ندارند

1398/11/29

1696

نظرات خود را با ما در میان بگذارید