یک زن ایرانی رسما سفیر آمریکا در سوئد شد

یک زن ایرانی رسما سفیر آمریکا در سوئد شد

1394/11/26

13214

نظرات خود را با ما در میان بگذارید