ویشکا آسایش: بازی در «دراکولا» برایم چالش برانگیز بود

ویشکا آسایش: بازی در «دراکولا» برایم چالش برانگیز بود

آسایش با اشاره به اینکه نقشش در «دراکولا» چالش خاص خودش را داشته است، افزود: با وجود اینکه نقشم در این فیلم نسبت به آقایان کمتر است، اما چالش خاص خودش را داشت. از طرفی متفاوت بودن آن به دلچسبی نقش می افزود، چون اولین بار بود که چنین نقشی را با این گریم در زندگی بازیگری تجربه می کردم. در کل می توان گفت این موضوع یک قدم به سمت جلو گام برداشتن است.

1395/4/12

615

نظرات خود را با ما در میان بگذارید