من اورانيوم 235 و تو اورانيوم 238

این هم از عاشق های دانشمند !!!

68

نظرات خود را با ما در میان بگذارید