ثبت انتخابات ایران بر کاغذ روزنامه های جهان

سرنا_نگاه بسیاری از روزنامه‌های امروز جهان به انتخابات ریاست جمهوری در ایران است و هر کدام با نگاهی متفاوت به گمانه‌زنی پرداخته‌اند.