ورود مسائل جنسی به سینما به بهانه طنز/ ویدئو

سرنا_بازیگر سریال‌های طنز معتقد است که طنز جدید با طنز قدیم قابل قیاس نیست. در طنز جدید، هزل و هجو را با طنز آمیخته‌اند، در حالیکه طنز نگاه انتقادی دارد و نیازی نیست برای خنداندن مردم به مسائل ممنوعه روی آورد.