نمایشنامه رادیویی   دیوار  اثر : ژان پل سارتر

نمایشنامه رادیویی دیوار اثر : ژان پل سارتر

یکی از معروفترین آثار ادبیات جهان که اولین بار در سال ۱۳۲۴ توسط صادق هدایت به فارسی ترجمه شد.

1398/6/11

1223

نظرات خود را با ما در میان بگذارید