دکلمه با صدای حسین پناهی

دکلمه با صدای حسین پناهی

به خانه ميرفت با كيف و با كلاهی كه بر هوا بود چيزي دزديدي ؟ مادرش پرسيد دعوا كردي باز پدرش گفت و برادرش كيفش را زير و رو مي كرد به دنبال آن چيز كه در دل پنهان كرده بود تنها مادربزرگش ديد گل سرخي را در دست فشرده كتاب هندسه اش و خنديده بود

1398/12/16

1676

نظرات خود را با ما در میان بگذارید