یک عاشقانه آرام نوشته نادر ابراهیمی

یک عاشقانه آرام نوشته نادر ابراهیمی

کتاب: یک عاشقانه آرام نوشته: نادر ابراهیمی گوینده متن: پگاه ماسوری مگذار که عشق، به عادت دوست داشتن تبدیل شود! مگذار که حتی آب دادن گل های باغچه، به عادت آب دادن گل های باغچه تبدیل شود! عشق، عادت به دوست داشتن و سخت دوست داشتن دیگری نیست، پیوسته نو کردن خواستنیی است که خود پیوسته خواهان نو شدن است و دیگرگون شدن! تازگی ذات عشق است، و طراوت، بافت عشق! چگونه می شود تازگی و طراوت را از عشق گرفت و عشق همچنان «عشق» بماند؟

1399/1/7

3541 دانلود

نظرات خود را با ما در میان بگذارید


نظرات کاربران


فری

چه جوری میشه دانلودش کرد