مرغ سحر با صدای استاد شجریان

مرغ سحر با صدای استاد شجریان

مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازه تر کن /ز آه شرر بار این قفس را بر شکن و زیر زبر کن/ صدای استاد محمدرضا شجریان

1399/7/17

2681 دانلود

نظرات خود را با ما در میان بگذارید