آهنگ هوای زمزمه هایت با صدای همایون شجریان

آهنگ هوای زمزمه هایت با صدای همایون شجریان

کجاست بارشی از ابر مهربان صدایت ♫♪♭ که تشنه مانده دلم تشنه مانده دلم در هوای زمزمه هایت تهیست دستم اگر نه برای هدیه به عشقت ♫♪♭ هیست دستم اگر نه برای هدیه به عشقت آخ چه جای جسم و جوانی که جان من به فدایت ♫♪♭ به قصه ی تو هم امشب درون بستر سینه هوای خواب ندارد دلی که کرده هوایت ♫♪♭ هزار عاشق دیوانه در من است که هرگز به هیچ بند و فسونی نمیکنند رهایت ♫♪♭ هزار عاشق دیوانه در من است که هرگز به هیچ بند و فسونی نمیکنند نمیکنند رهایت ♫♪♭ هوای روی تو دارم نمیگذارندم مگر به کوی تو این ابرها ببارندم ♫♪♭ چه باک اگر به دل بی ‌غمان نبردم راه غم شکسته ‌دلانم که میگسارندم ♫♪♭ غم شکسته ‌دلانم که میگسارندم همایون شجریان هوای زمزمه هایت

1400/1/23

122 دانلود

نظرات خود را با ما در میان بگذارید