من اورانيوم 235 و تو اورانيوم 238

این هم از عاشق های دانشمند !!!

60

نظرات خود را با ما در میان بگذارید