سکانسی ماندگار از فیلم قیصر و دیالوگ بهروز وثوقی

کی واسه من نخود مردونگی رو کرد تا من واسش یه خروار رو کنم این دنیا واسه من همش کلک بوده و نامردیه

49

نظرات خود را با ما در میان بگذارید